Saya mengalu-alukan cadangan karya penulis baharu dan berpengalaman. E-melkan sinopsis novel anda ke amir@galeriilmu.com

Rabu, 27 Mac 2013

Manual Penerbitan Gaya Galeri Ilmu (2)

 • Sayidina Usman bin Affan
 • Sayidina Ali k.w.j.
 • Abu Hurairah r.a.
 • Sayidatina Aisyah r.a.
 • Ummul Mukminin
 • Khalifah ar-Rasyidin
 • Khulafa ar-Rasyidin
NAMA KERAJAAN
Empayar / Kerajaan / Dinasti Abbasiah
 •  Bizantin
 •  Fatimiah
 •  Mamluk
 •  Mongol
 •  Umayyah
 •  Usmaniah
IMAM (HADIS)
 • Imam Tabarani* / Tabaraniy
 • Imam Tirmizi* / Turmuzi / Tarmazi
 • Imam Bukhari
 • Imam Muslim
 • Imam Ahmad
 • Imam Abu Dawud
 • Imam Baihaqi
 • Imam Nasa’i
 • Imam Ibnu Majah

EJAAN HURUF ‘AIN/ (‘) (perhatikan betul-betul tandanya [ ] bukan [ ] )
Imam Syafi‘i r.a. / Imam asy-Syafi‘i
da‘i
sa‘i

EJAAN NAMA TEMPAT
 • akhirat
 • Badar/ Perang Badar
 • Baitullah
 • Bukit Marwah
 • Bukit Safa
 • bumi (rujuk tempat tinggal)
 • Bumi (pangkal huruf besar, dirujuk kepada planet)
 • Cordoba / Cordova
 • Damsyik
 • dunia
 • Gua Hira
 • Jabal Tsur
 • Jabal Nur
 • Jamrah Sughra
 • Jamrah Wusta
 • Jamrah Kubra
 • Kota Syam
 • Lembah Hunain
 • Makkah / Tanah Suci Makkah / Tanah Haram Makkah
 • Makkatul Mukarramah / Makkah al-Mukarramah
 • Madinatul Munawwarah/ Madinah al-Munawwarah
 • Masjidil Haram
 • Masjid Nabawi
 • musolla
 • neraka (nama am)
 • Neraka Jahanam
 • syurga (nama am)
 • Syurga Firdaus (nama khas)
 • Padang Arafah
 • Padang Mahsyar
 • Perkuburan Maala
 • Perkuburan Baqi’
SOLAT
 • asar / waktu asar (rujuk waktu)
 • solat Asar (rujuk solat)
 • sebelum subuh
 • solat Subuh
 • solat sunat Dhuha
 • solat sunat Tahiyatul Masjid
 • solat sunat Tahajjud / solat Tahajjud
 • solat sunat Witir
JENIS AIR
 • mutlak
 • mustakmal
 • muqaiyad
 • musyammas
 • mutanajis
JENIS NAJIS
 • mukhaffafah
 • mutawassitah
 • mughallazah
ARTIKEL
 • Al-hadis
 • sunnah
 • As-Sayuti
 • Asy-Syafi‘i
 • Al-Quran
 • Kitab al-Itqan
 • Surah al-Baqarah
 • Umar al-Khattab
EJAAN SABDU
Kuliah
Kuliyyah/Kulliyyah (rujuk penggunaan nama khas)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan