Saya mengalu-alukan cadangan karya penulis baharu dan berpengalaman. E-melkan sinopsis novel anda ke amir@galeriilmu.com

Rabu, 26 Jun 2013

Surat Tawaran Terbit Buku

Rujukan kami: _________
Tarikh: _______________
Kepada:_______________
 
Assalamualaikum wr. wb.

______,

PER : ______________________________
 
Sukacita saya merujuk perkara di atas.       

Kami dengan rendah hati menawarkan kesediaan untuk menerbitkan novel ______________.

Kami mencadangkan tarikh: _____________

sebagai tarikh akhir untuk dikirimkan manuskrip lengkap ini, insya-Allah.

Satu perjanjian akan disediakan untuk ditandatangani bersama apabila manuskrip lengkap buku ini siap diproses untuk dicetak nanti. Berikut adalah terma-terma umum perjanjian:

1. Bayaran kepada penulis akan dibuat berdasarkan perkiraan royalti iaitu __% daripada harga kulit bagi setiap unit buku yang terjual.

2. Kiraan royalti akan dibuat sekali setahun iaitu setelah melewati 31 Disember, selepas DUA BELAS bulan buku diterbitkan, dan bayaran royalti akan dibuat dalam tempoh tiga bulan berikutnya berdasarkan kutipan jualan setakat tarikh itu.

3. Perjanjian antara penulis dan penerbit untuk judul buku adalah untuk tempoh tiga (3) tahun dan akan diperbaharui dari semasa ke semasa.

4. Penulis akan ditawarkan diskaun __% untuk membeli bukunya yang diterbitkan, di samping ditawarkan membeli buku-buku lain terbitan kami dengan kadar diskaun yang sama.

Sekian, semoga Allah memberkati usaha kita untuk memberi sumbangan ilmu dan kefahaman kepada umat. Wassalam.

“BUKU KITA HARTA KITA”

Yang benar,

 

AMIR ABD HAMID
Editor perolehan
Jabatan Penerbitan Buku

Tiada ulasan:

Catat Ulasan